ประกาศสอบราคาจ้างโครงการติดตั้งการ์ดเรล (ราวกั้นอันตราย) หมู่ที่1

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น มีความประสงค์สอบราคาจ้างโดยใช้สัญญาแบบปรับราคาติดตั้งการ์ดเรล(ราวกั้นอันตราย) สายคันคลองมะขามเทศ ฝั่งซ้าย หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี (ตามรูปแบบรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น) งบประมาณ 678,000 บาท ราคากลางของการสอบราคาครั้งนี้ 633,000 บาท โดยกำหนดขายและยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 (ในวันและเวลาราชการ) ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่ววนตำบลโพธิ์เก้าต้น และยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 1 กันยายน 2560 ในเวลา 10.00-11.00น. ณ สถานที่กลางศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารประกวดราคา สอบราคา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองลพบุรี ชั้น2 (สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเมืองลพบุรี) รายละเอียดดังไฟล์แนบš

%d bloggers like this: