ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่8

 

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นมีความประสงค์สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคันคลอง 1 ขวา 21 ขวา ฝั่งขวา หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี  ตามรูปแบบรายละเอียดององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น งบประมาณ 563,000 บาท ราคากลาง 561,000 บาท โดยกำหนดขายและยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 (ในวันและเวลาราชการ) ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น และยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 1 กันยายน 2560 ในเวลา 10.00-11.00น. ณ สถานที่กลางศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารประกวดราคา สอบราคา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเมือลพบุรี ชั้น2 (สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเมืองลพบุรี) และกำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 4 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00น. เป็นต้นไป ณ สถานที่กลางศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารประกวดราคา สอบราคา องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเมืองลพบุรี ชั้น2 (สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเมืองลพบุรี) รายละเอียดดังไฟล์แนบš

%d bloggers like this: