ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้

%d bloggers like this: