ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(ยางรถกระเช้าไฟฟ้า)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้มีโครงการซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถกระเช้าไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เอส ยางยนต์ลพบุรี โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 21,600.00 บาท รายละเอียดตามประกาศฯที่แนบท้ายมาด้วยนี้

%d bloggers like this: