รายงานผลการขายรูปแบบรายการ

รายงานผลการขายรูปแบบรายการโครงการติดตั้งการ์ดเรล(ราวกั้นอันตราย) สายคันคลองมะขามเทศ ฝั่งซ้ายหมู่ที่ 1

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้สอบราคาจ้างโครงการติดตั้งการ์ดเรล (ราวกั้นอันตราย) สายคันคลองมะขามเทศ ฝั่งซ้าย หมู่ที่ 1  ตำบลโพธิ์เก้าต้น โดยกำหนดขายรูปแบบรายการในระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560  (ในวันเวลาราชการ) ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ซึ่งบัดนี้พ้นกำหนดระยะเวลาการขายแล้วนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นจึงขอรายงานผลการขายรูปแบบรายการ ตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้ เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน