วันศุกร์, กันยายน 22, 2023
รายงานผลการขายรูปแบบรายการ

รายงานผลการขายเอกสารโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล บริเวณลานกีฬากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 10

ตามที่อบต.โพธิ์เก้าต้น มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 27 เมตร ยาว 45 เมตร บริเวณลานกีฬาหมู่บ้า หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมือง จังหวัดลพบุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidiing) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 2,178,700.00 บาท แต่มีงบประมาณในการจัดสรร เป็นเงินทั้งสิ้น 2,089,900.00 บาท โดยมีผู้สนใจขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จึงขอรายงานผลการขายเอกสารเสนอราคา ให้ประชาชนทั่วไปรับทราบ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้