รายงานสรุปผลการร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นได้จัดทำสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2561  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้