รายงานผลการรับซองสอบราคาโครงการติดตั้งการ์ดเรล (ราวกั้นอันตราย) สายคันคลองมะขามเทศ ฝั่งซ้าย หมู่ที่1

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้สอบราคาจ้างโครงการติดตั้งการ์ดเรล (ราวกั้นอันตราย) สายคันคลองมะขามเทศ ฝั่งซ้าย หมู่ที่ 1  โดยกำหนดยื่นซองสอบราคา เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560  (ในวันเวลาราชการ) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น และวันที่ 1 กันยายน 2560 ในเวลา 10.00 น.-11.00น. ณ สถานที่กลางศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารประกวดราคา สอบราคา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเมืองลพบุรี ชั้น 2 (สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเมืองลพบุรี)  ซึ่งบัดนี้พ้นกำหนดระยะเวลาการยื่นซองสอบราคาแล้วนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นจึงขอรายงานผลการรับซองสอบราคาตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้ เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน