รายงานการประชุมสภา

รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2559

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 เมื่อวันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2559 ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น รายละเอียดตามไฟล์แนบ

https://www.phokaoton.go.th/files/วิสามัญที่3ครั้งที่1.pdf