รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1ครั้งที่ 1 ปี 2557

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2557 ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น รายละเอียดตามไฟล์แนบ

รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2557