รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

รายงานผลการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 

ผลการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3  (เมษายน 2562 – มิถุนายน 2562) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไม่ปรากฏว่ามีข้อร้องเรียนแต่อย่างใด รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาด้วยนี้