รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

รายงานผลการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565

ผลการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4  (กรกฏาคม 2565 – กันยายน 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไม่ปรากฏว่ามีข้อร้องเรียน แต่อย่างใด รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาด้วยนี้