รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

รายงานผลการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566

ผลการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3  (เมษายน 2566 – มิถุนายน 2566) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไม่ปรากฏว่ามีข้อร้องเรียนแต่อย่างใด รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาด้วยนี้

เอกสารแนบ