รายงานจำนวนผู้มารับบริการประจำปีงบประมาณ 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ขอรายงานจำนวนผู้มารับบริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  (เดือนตุลาคม 2561 -มีนาคม 2562) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้