สถิติการให้บริการ

รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนประจำเดือนตุลาคม 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นขอรายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ประจำเดือนตุลาคม 2563 รายละเอียดปรากฏตามไฟล์ที่แนบมาด้วยนี้

เอกสารแนบ