รายงานสถิติการให้บริการประชาชนประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นขอรายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 รายละเอียดปรากฏตามไฟล์ที่แนบมาด้วยนี้

เอกสารแนบ