สถิติการให้บริการ

รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนประจำเดือน ธันวาคม 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นขอรายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ประจำเดือนธันวาคม 2563 รายละเอียดปรากฏตามไฟล์ที่แนบมาด้วยนี้

เอกสารแนบ