สถิติการให้บริการ

รายงานสถิติการให้บริการประชาชนประจำเดือน มีนาคม 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นขอรายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ประจำเดือนมีนาคม 2564 รายละเอียดปรากฏตามไฟล์ที่แนบมาด้วยนี้

เอกสารแนบ