แหล่งท่องเที่ยวในตำบล

วัดโคกหม้อ

วัดโคกหม้อตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ต.โพธิ์เก้าต้น อ.เมือง จ.ลพบุรี เป็นวัดที่สร้างขึ้นประมาณ พ.ศ. 2450 ปัจจุบันเป็นวัดที่สะอาด ...
อ่านเพิ่มเติม

วัดบ่อเงินเจริญสุข

วัดบ่อเงินเจริญสุขตั้งอยู่หมู่ที่ 13 ต.โพธิ์เก้าต้น อ.เมือง จ.ลพบุรี เป็นวัด ที่สร้างขึ้นประมาณ พ.ศ.2461 เมื่อวัดนี้ถูกส ...
อ่านเพิ่มเติม

วัดบัว

วัดบัวตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ต.โพธิ์เก้าต้น อ.เมือง จ.ลพบุรี เป็นวัด ที่สร้างขึ้นราว พ.ศ. 2440 พร้อมกับพระประธานขนาดใหญ่ที่ ...
อ่านเพิ่มเติม

วัดธรรมิกาวาส

วัดธรรมิกาวาสตั้งอยู่หมู่ที่ 12 ต.โพธิ์เก้าต้น อ.เมือง จ.ลพบุรี เป็น วัดที่สร้างขึ้นราว พ.ศ. 2400 เดิมชื่อ วัดค้างคาว มี ...
อ่านเพิ่มเติม

วัดสำราญ

วัดสำราญตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ต.โพธิ์เก้าต้น อ.เมือง จ.ลพบุรี เป็นวัด เก่าแก่ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ในปี พ.ศ. 2421 ต่อมาประม ...
อ่านเพิ่มเติม

วัดโพธิ์เทพประสิทธิ์

วัดโพธิ์เทพประสิทธิ์ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ต.โพธิ์เก้าต้น อ.เมือง จ.ลพบุรี เป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ได ...
อ่านเพิ่มเติม

วัดนางหนู

วัดนางหนูตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ต.โพธิ์เก้าต้น อ.เมือง จ.ลพบุรี เป็นวัด ที่สร้างขึ้นประมาณ พ.ศ. 2450 โดยหลวงปู่จันทร์ เป็นผู้ ...
อ่านเพิ่มเติม

วัดโพธิ์งาม

วัดโพธิ์งามตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ต.โพธิ์เก้าต้น อ.เมือง จ.ลพบุรี เป็นวัด ที่สร้างราว พ.ศ. 2450 หลวงตาม่อม เกจิอาจารย์ เป็นผู ...
อ่านเพิ่มเติม

วัดโพธิ์เก้าต้น

วัดโพธิ์เก้าต้นตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ต.โพธิ์เก้าต้น อ.เมือง จ.ลพบุรี เป็นวัด ที่สร้างขึ้นราว พ.ศ. 2375 โดยมีสิ่งยึดเหนี่ยวจิ ...
อ่านเพิ่มเติม