วัดนางหนู

วัดนางหนูตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ต.โพธิ์เก้าต้น อ.เมือง จ.ลพบุรี เป็นวัด ที่สร้างขึ้นประมาณ พ.ศ. 2450 โดยหลวงปู่จันทร์ เป็นผู้บูรณ- ปฏิสังขรณ์ ท่านมีชื่อเสียงทางด้านวัตถุมงคลความอยู่ยงคง กะพัน แคล้วคลาด ชาวบ้านให้ความนับถือในเรื่องความ ศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่สมัยนั้นจนถึงปัจจุบัน แม้ว่าหลวงพ่อจันทร์จะ มรณภาพไปแล้วตั้งแต่ พ.ศ. 2495 ก็ตาม เจ้าอาวาสปัจจุบัน คือ พระอธิการเปรื่อง อตฺตมโน

%d bloggers like this: