วัดโพธิ์เก้าต้น

วัดโพธิ์เก้าต้นตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ต.โพธิ์เก้าต้น อ.เมือง จ.ลพบุรี เป็นวัด ที่สร้างขึ้นราว พ.ศ. 2375 โดยมีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้าน คือ หลวงพ่อป่าเลไลยก์ ซึ่งมีอายุกว่า 100 ปี ชาวบ้านเชื่อว่ามี ความศักดิ์สิทธิ์อภินิหาร จึงพากันไปกราบไหว้บูชา ขอพร สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตราบจนถึงปัจจุบัน เจ้าอาวาสปัจจุบัน คือ พระครูโสภิตนิมมานการ รองเจ้าคณะอ าเภอเมืองลพบุรี เป็นเจ้าอาวาสตั้งแต่ พ.ศ. 2502

%d bloggers like this: