วัดโพธิ์เทพประสิทธิ์

วัดโพธิ์เทพประสิทธิ์ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ต.โพธิ์เก้าต้น อ.เมือง จ.ลพบุรี เป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ได้รับการ บูรณปฏิสังขรณ์ เมื่อประมาณ พ.ศ. 2400 โบราณสถานที่ยังคง หลงเหลือควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้อย่างยิ่ง คือ อุโบสถ พระพุทธรูป หอระฆัง และเจดีย์ 3 องค์ เจ้าอาวาสปัจจุบัน คือ พระอธิการสวัสดิ์ โอภาโส

%d bloggers like this: