Author: เจ้าหน้าที่อบต.โพธิ์เก้าต้น

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างที่จอดรถสำหรับประชาชนผู้มาติดต่อราชการและเจ้าหน้าที่บริเวณด้านหลังองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น

ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างที่จอดรถสำหรับประชาชนผู้มาติดต่อราชการและเจ้าหน้าที่บริเวณด้านหลังองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น

Read More
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณซอยแยกบ้านร้อยตรีสมบูรณ์ เนียมแสง หมู่ที่ 6 ตำบลโพธิ์เก้าต้น

ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณซอยแยกบ้านร้อยตรีสมบูรณ์ เนียมแสง หมู่ที่ 6 ตำบลโพธิ์เก้าต้น

Read More
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2566

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2566

Read More
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณสายคลองจีน หมู่ที่ 11

ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณสายคลองจีน หมู่ที่ 11

Read More
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างโครงหลังคาอเนกประสงค์อาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น

ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างโครงหลังคาอเนกประสงค์อาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น

Read More
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างห้องเก็บของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น

ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างห้องเก็บของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น

Read More
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณซอยรัตนเชษ หมู่ที่ 5

ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณซอยรัตนเชษ หมู่ที่ 5

Read More
กิจกรรมอบต

โครงการ ”บ้านนี้ มีรัก ปลูกผักกินเอง” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการ ”บ้านนี้ มีรัก ปลูกผักกินเอง” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Read More
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการวางท่อระบายน้ำสายภายในหมู่บ้าน (หลังโรงงานสบู่เก่า) หมู่ที่ 12

ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการวางท่อระบายน้ำสายภายในหมู่บ้าน (หลังโรงงานสบู่เก่า) หมู่ที่ 12

Read More