Author: เจ้าหน้าที่อบต.โพธิ์เก้าต้น

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 

Read More
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณซอยบ้านจ่าอู๊ด หมู่ที่ 9 ตำบลโพธิ์เก้าต้น

ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณซอยบ้านจ่าอู๊ด หมู่ที่ 9 ตำบลโพธิ์เก้าต้น

Read More
กิจกรรมอบตข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันโรคติดต่อที่เกิดกับเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันโรคติดต่อที่เกิดกับเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Read More
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณซอยถ้ำเสือ หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์เก้าต้น

ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณซอยถ้ำเสือ หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์เก้าต้น

Read More
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

รายงานผลการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566

รายงานผลการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566

Read More
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2566

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2566

Read More
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงหลังคาอเนกประสงค์อาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงหลังคาอเนกประสงค์อาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read More
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างห้องเก็บของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างห้องเก็บของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read More
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณซอยแยกบ้านร้อยตรีสมบูรณ์ เนียมแสง หมู่ที่ 6 ตำบลโพธิ์เก้าต้น

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณซอยแยกบ้านร้อยตรีสมบูรณ์ เนียมแสง หมู่ที่ 6 ตำบลโพธิ์เก้าต้น

Read More
กิจกรรมอบตข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการตรวจและคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีและซีในชุมชน ประจำปี 2566

โครงการตรวจและคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีและซีในชุมชน ประจำปี 2566

Read More