ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ระบบโซล่าเซลล์ สายคันคลอง 1 ขวา 21 ขวา ฝั่งขวา (ศาลเจ้าแม่หนองรี) หมู่ที่ 1

ตามคำสั่งองค์การบริห

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนที่ชำรุด (เฉพาะจุด) หมู่ที่ 1และหมู่ที่ 12 ตำบลโพธิ์เก้าต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

องค์การบริหารส่วนตำบ

Read more

โครงการอบรมและรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 09.00น. องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นได้จัดโครงการอบรมและรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ โรงเรียนวัดบ่อเงิน ตำบลโพธิ์เก้าต้น เพื่อให้เกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดและส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และสร้างเกราะป้องกันยาเสพติดให้กับนักเรียน และผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน โดย ดต. ประทีป ยืนยง ผู้บังคับหมู่จราจร สถานีตำรวจภูธรท่าหิน เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะทะเบียน 82-3726 ลพบุรี (ปะผุ พ่นกันสนิมพื้นรองรับขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

องค์การบริหารส่วนตำบ

Read more

ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินระหว่างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุถึงรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โพธิ์เก้าต้น หมู่ที่ 8

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ที่ 501/2562 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานสำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินระหว่างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุถึงรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โพธิ์เก้าต้น หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เก้าต้น โดย บริษัท พี พี เจ ดีเวอร์็อปเมนท์  เป็นผู้รับจ้างซึ่งได้ส่งมอบงานแล้วในวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 และจะมีการตรวจรับโดยพร้อมเพรียงกันในวันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 เวลา  10.00 น. ผู้ใดสนใจจะเข้าร่วมหรือสังเกตการณ์ก็ได้ รายละเอียดแนบท้ายนี้

Read more