โครงการอบรมให้ความรู้การผลิตปุ๋ยชีวภาพและฮอร์โมนสูตรต่างๆประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564

โครงการอบรมให้ความรู้การผลิตปุ๋ยชีวภาพและฮอร์โมนสูตรต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

Read more

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายคลองชลประทาน 1 ขวา 21 ขวา เชื่อมต่อคลองตาปิ่น หมู่ที่ 11

ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายคลองชลประทาน1ขวา2 ขวาเชื่อมต่อคลองตาปิ่น หมู่ที่ 11

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบโซล่าเซลล์บริเวณกลุ่มบ้านนายละเอียด คลองยายศรี หมู่ที่ 7

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบโซล่าเซลล์บริเวณกลุ่มบ้านนายละเอียด คลองยายศรี หมู่ที่ 7

Read more

กำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 10 จากคลองตาปานถึงสนามฟุตซอล ตำบลโพธิ์เก้าต้น

กำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบโซล่าเซลล์ ม.10

Read more

ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ.2562 ประจำปี 2564

ระกาศกรอบระยะเวลาในการดำเนินการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2564

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างลงหินคลุกเสริมผิวจราจรถนนสายคลองตาปิ่น ฝั่งซ้าย หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างลงหินคลุกเสริมผิวจราจรถนนสายคลองตาปิ่น ฝั่งซ้าย หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more

กำหนดเวลารวจรับพัสดุโครงการขุดลอกคลองลุงเหม็ง หมู่ที่ 12 ตำบลโพธิ์เก้าต้น

กำหนดเวลารวจรับพัสดุโครงการขุดลอกคลองลุงเหม็ง หมู่ที่ 12 ตำบลโพธิ์เก้าต้น

Read more

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้เข้าแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 10

ประกาศรับสมัครผู้เข้าแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติครั้งที่10

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 10

Read more