ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ (คูโบต้า) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ (คูโบต้า)

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขุดลอกคลองลุงเหม็ง หมู่ที่ 12 ตำบลโพธิ์เก้าต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขุดลอกคลองลุงเหม็ง หมู่ที่ 12

Read more

รายงานผลการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564

ผลการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1พ.ศ. 2564

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน 82-3726 ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(แบตเตอรี่) จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(แบตเตอรี่)

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุประปาจำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุประปาจำนวน 8 รายการ

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ชุดรับแขกโครงเหล็กพร้อมโต๊ะกลาง) ชุดใหญ่ จำนวน 3 ชุด โดบวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ชุดรับแขกโครงเหล็กพร้อมโต๊ะกลาง) ชุดใหญ่

Read more

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ประจำเดือนธันวาคม 2563

Read more

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

Read more