ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บริเวณสายแยก ทล.3196-ที่จัดรูป

ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บริเวณสายแยก ทล.3196-ที่จัดรูป

Read more

ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูู่ที่ 4 ต่อจากบ้านร้อยตรีสนอง สุดซอยและซอยเข้าบ้านผู้ใหญ่เต็ก

ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูู่ที่ 4 ต่อจากบ้านร้อยตรีสนอง สุดซอยและซอยเข้าบ้านผู้ใหญ่เต็ก

Read more

ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการเสริมผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 6 สายบ้านนายสมัย ชิตดี

ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการเสริมผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 6 สายบ้านนายสมัย ชิตดี

Read more

ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 7 บริเวณทางเข้าวัดธรรมมิกาวาส ฝั่งถนนลพบุรี-บ้านแพรก จำนวน 10 ต้น

ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 7 บริเวณทางเข้าวัดธรรมมิกาวาส ฝั่งถนนลพบุรี-บ้านแพรก จำนวน 10 ต้น

Read more

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2

Read more

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 บริเวณถนนสายกมล ปั้นเอี่ยม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 บริเวณถนนสายกมล ปั้นเอี่ยม

Read more

ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 13 สายบ้านนายสุวรรณ ลิ้มไพบูลย์

ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 13 สายบ้านนายสุวรรณ ลิ้มไพบูลย์

Read more

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 บริเวณถนนสายกมล ปั้นเอี่ยม ตำบลโพธิ์เก้าต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 บริเวณถนนสายกมล ปั้นเอี่ยม ตำบลโพธิ์เก้าต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 จากบ้านผู้ช่วยโชคถึงบ้านลุงเที่ยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 จากบ้านผู้ช่วยโชคถึงบ้านลุงเที่ยง

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ลบ.ถ.91-009 บ้านคลองจีน หมู่ที่ 11 ตำบลโพธิ์เก้าต้น โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ลบ.ถ.91-009 บ้านคลองจีน หมู่ที่ 11

Read more