วันศุกร์, กันยายน 22, 2023

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 

Read More
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณซอยบ้านจ่าอู๊ด หมู่ที่ 9 ตำบลโพธิ์เก้าต้น

ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณซอยบ้านจ่าอู๊ด หมู่ที่ 9 ตำบลโพธิ์เก้าต้น

Read More
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณซอยถ้ำเสือ หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์เก้าต้น

ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณซอยถ้ำเสือ หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์เก้าต้น

Read More
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณซอยแยกบ้านร้อยตรีสมบูรณ์ เนียมแสง หมู่ที่ 6 ตำบลโพธิ์เก้าต้น

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณซอยแยกบ้านร้อยตรีสมบูรณ์ เนียมแสง หมู่ที่ 6 ตำบลโพธิ์เก้าต้น

Read More
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยก ลบ.4021 ถึงบ้านคลองตาปิ่น รหัสสายทาง ลบ.ถ. 91-003 หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์เก้าต้น  ด้วยวีธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยก ลบ.4021 ถึงบ้านคลองตาปิ่น รหัสสายทาง ลบ.ถ. 91-003 หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์เก้าต้น  ด้วยวีธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read More
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลบ.ถ.91-011 สายคันคลองตาปิ่นฝั่งซ้าย เชื่อมต่อ ถนนเลี่ยงเมือง ทล.366 หมู่ที่ 13 บ้านไผ่ขวาง ตำบลโพธิ์เก้าต้น

ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลบ.ถ.91-011 สายคันคลองตาปิ่นฝั่งซ้าย เชื่อมต่อ ถนนเลี่ยงเมือง ทล.366 หมู่ที่ 13 บ้านไผ่ขวาง ตำบลโพธิ์เก้าต้น

Read More
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2

Read More
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคลองชลประทาน 1 ขวา 21 ขวา ฝั่งขวา จากบ้านนายกแตนเชื่อมต่อ หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์เก้าต้น  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคลองชลประทาน 1 ขวา 21 ขวา ฝั่งขวา จากบ้านนายกแตนเชื่อมต่อ หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์เก้าต้น  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read More
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลการยื่นเอกสารเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคลองชลประทาน 1 ขวา 21 ขวา ฝั่งขวา จากบ้านนายกแตนเชื่อมต่อ หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์เก้าต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายงานผลการยื่นเอกสารเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคลองชลประทาน 1 ขวา 21 ขวา ฝั่งขวา จากบ้านนายกแตนเชื่อมต่อ หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์เก้าต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read More
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลการขายเอกสารเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคลองชลประทาน 1 ขวา 21 ขวา ฝั่งขวา จากบ้านนายกแตนเชื่อมต่อ หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์เก้าต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายงานผลการขายเอกสารเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคลองชลประทาน 1 ขวา 21 ขวา ฝั่งขวา จากบ้านนายกแตนเชื่อมต่อ หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์เก้าต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read More