ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณซอยบ้านจ่าอู๊ด หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เก้าต้น ด้วยวีธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ระกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณซอยบ้านจ่าอู๊ด หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เก้าต้น ด้วยวีธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวางท่อเมนประปาบริเวณกลุ่มบ้านนางอนงค์ หมู่ที่ 13 ตำบลโพธิ์เก้าต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวางท่อเมนประปาบริเวณกลุ่มบ้านนางอนงค์ หมู่ที่ 13 ตำบลโพธิ์เก้าต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวางท่อรับน้ำเข้าหนองฟ้าลงมันเพื่อผลิตประปา หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เก้าต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวางท่อรับน้ำเข้าหนองฟ้าลงมันเพื่อผลิตประปา หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เก้าต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบโซล่าเซลล์บริเวณถนนสายภายใน หมู่ที่ 6 จำนวน 10 ต้น ตำบลโพธิ์เก้าต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบโซล่าเซลล์บริเวณถนนสายภายใน หมู่ที่ 6 จำนวน 10 ต้น ตำบลโพธิ์เก้าต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเสริมผิวจราจรถนนลูกรังบริเวณซอย 2 ถึงทุ่งนา หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์เก้าต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเสริมผิวจราจรถนนลูกรังบริเวณซอย 2 ถึงทุ่งนา หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์เก้าต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more

ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างโครงหลังคาเอนกประสงค์บริเวณศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ  ตำบลโพธิ์เก้าต้น

ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างโครงหลังคาเอนกประสงค์บริเวณศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ  ตำบลโพธิ์เก้าต้น

Read more

ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก หมู่ที่ 12 สายภายในหมู่บ้าน ตำบลโพธิ์เก้าต้น

ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก หมู่ที่ 12 สายภายในหมู่บ้าน ตำบลโพธิ์เก้าต้น

Read more

ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บริเวณคลองศาลาลอย ตำบลโพธิ์เก้าต้น

ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บริเวณคลองศาลาลอย ตำบลโพธิ์เก้าต้น

Read more

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลบ.ถ.91-011 สายคันคลองตาปิ่น ฝั่งซ้าย เชื่อมต่อถนนเลี่ยงเมือง ทล.366 หมู่ที่ 13  ตำบลโพธิ์เก้าต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลบ.ถ.91-011 สายคันคลองตาปิ่น ฝั่งซ้าย เชื่อมต่อถนนเลี่ยงเมือง ทล.366 หมู่ที่ 13  ตำบลโพธิ์เก้าต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more

รายงานผลการยื่นเอกสารเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลบ.ถ.91-011 สายคันคลองตาปิ่นฝั่งซ้าย เชื่อมต่อ ถนนเลี่ยงเมือง ทล.366 หมู่ 13 บ้านไผ่ขวาง ตำบลโพธิ์เก้าต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายงานผลการยื่นเอกสารเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลบ.ถ.91-011 สายคันคลองตาปิ่นฝั่งซ้าย เชื่อมต่อ ถนนเลี่ยงเมือง ทล.366 หมู่ 13 บ้านไผ่ขวาง ตำบลโพธิ์เก้าต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more