รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2564

Read more

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

Read more

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2564

Read more

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ประจำเดือนธันวาคม 2563

Read more

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

Read more

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2563

Read more

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2563

องค์การบริหารส่วนตำบ

Read more