รับมอบประกาศนียบัตร “หมู่บ้านชุมชนสะอาด ระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560”

ร้อยตรีสุวรรณ์ พังพิศ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้เป็นตัวแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ร่วมเป็นเกียรติและรับมอบประกาศนียบัตร “หมู่บ้านชุมชนสะอาด ระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560” จาก นายแปลก เทพรักษ์ นายอำเภอเมืองลพบุรี ณ หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี

Read more

โครงการ “พยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี”

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น นำโดยนายบุญไทย พุทธา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.โพธิ์เก้าต้น ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลและประชาชน ตำบลโพธิ์เก้าต้น ร่วมกันปลูกต้นพยุง ภายใต้โครงการ “พยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี”

Read more

ปลูกต้นดาวเรืองประดับไว้บริเวณหน่วยงานเพื่อเป็นการแสดงความอาลัยและรำลึก

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ร่วมกันปลูกต้นดาวเรืองเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้และเพื่อเป็นการแสดงความอาลัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

Read more

มอบเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้ หมู่ที่ 7

เมื่อวันที่ 22 ส.ค.6

Read more

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลโพธิ์เก้าต้น

เมื่อวันที่ 16 มิถุน

Read more

พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย

องค์การบริหารส่วนตำบ

Read more

ตรวจเยี่ยมศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลโพธิ์เก้าต้น

เมื่อวันนี้ 25 พฤษภา

Read more

โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

องค์การบริหารส่วนตำบ

Read more