กำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 10 จากคลองตาปานถึงสนามฟุตซอล ตำบลโพธิ์เก้าต้น

กำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบโซล่าเซลล์ ม.10

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างลงหินคลุกเสริมผิวจราจรถนนสายคลองตาปิ่น ฝั่งซ้าย หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างลงหินคลุกเสริมผิวจราจรถนนสายคลองตาปิ่น ฝั่งซ้าย หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more

กำหนดเวลารวจรับพัสดุโครงการขุดลอกคลองลุงเหม็ง หมู่ที่ 12 ตำบลโพธิ์เก้าต้น

กำหนดเวลารวจรับพัสดุโครงการขุดลอกคลองลุงเหม็ง หมู่ที่ 12 ตำบลโพธิ์เก้าต้น

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 10

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ (คูโบต้า) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ (คูโบต้า)

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขุดลอกคลองลุงเหม็ง หมู่ที่ 12 ตำบลโพธิ์เก้าต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขุดลอกคลองลุงเหม็ง หมู่ที่ 12

Read more

รายงานผลการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564

ผลการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1พ.ศ. 2564

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน 82-3726 ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย

Read more