ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Read more

รายงานผลการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่2 ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564

รายงานผลการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่2 ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564

Read more

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคลองชลประทาน 1 ขวา 21 ขวา เชื่อมคลองตาปิ่น หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สรุปผลโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคลองชลประทาน 1 ขวา 21 ขวา เชื่อมคลองตาปิ่น หมู่ที่ 11

Read more

ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการลงหินคลุกเสริมผิวจราจรถนนสายคลองตาปิ่นฝั่งซ้าย หมู่ที่ 13

กำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการลงหินคลุกเสริมผิวจราจรถนนสายคลองตาปิ่นฝั่งซ้าย หมู่ที่ 13

Read more

กำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบโซล่าเซลล์ บริเวณกลุ่มบ้านนายละเอียด คลองยายศรี หมู่ที่ 7

กำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบโซล่าเซลล์ บริเวณกลุ่มบ้านนายละเอียด คลองยายศรี หมู่ที่ 7

Read more

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายคลองชลประทาน 1 ขวา 21 ขวา เชื่อมต่อคลองตาปิ่น หมู่ที่ 11

ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายคลองชลประทาน1ขวา2 ขวาเชื่อมต่อคลองตาปิ่น หมู่ที่ 11

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบโซล่าเซลล์บริเวณกลุ่มบ้านนายละเอียด คลองยายศรี หมู่ที่ 7

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบโซล่าเซลล์บริเวณกลุ่มบ้านนายละเอียด คลองยายศรี หมู่ที่ 7

Read more

ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ระบบโซล่าเซลล์ หมู่ที่6 บริเวณคันคลองชลประทาน 21 ขวา ฝั่งซ้าย จากบ้านเสี่ยต่ายถึงเขตติดต่อหมู่ที่ 5

กำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ระบบโซล่าเซลล์ หมู่ที่6

Read more