ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างหอพระและลานเคารพธงชาติหน้าเสาธง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโพธิ์เก้าต้น หมู่ที่ 8

ตามคำสั่งองค์การบริห

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น จังหวัดลพบุรี

ตามที่องค์การบริหารส

Read more

ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุก่อสร้างอาคารโรงอาหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโพธิ์เก้าต้น หมู่ที่ 8

ตามคำสั่งองค์การบริห

Read more

ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและทางเดินเท้าพร้อมหลังคา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโพธิ์เก้าต้น หมู่ที่ 8

ตามคำสั่งองค์การบริห

Read more