ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้

Read more

ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันคลองตาปิ่น ฝั่งซ้าย หมู่ที่ 11

ตามคำสั่งองค์การบริห

Read more

ประกาศจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด สายการเกษตร หมู่ที่ 4,5,6

องค์การบริหารส่วนตำบ

Read more

ประกาศจัดจ้างดดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะระบบโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 8

องค์การบริหารส่วนตำบ

Read more

ประกาศจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการก่อสร้างพื้นบล็อกปูหญ้าและพื้นคอนกรีตพิมพ์ลายรอบสนามฟุตซอล หมู่ที่ 10

องค์การบริหารส่วนตำบ

Read more

ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายแยก ทล.3196 บ้านมะนาวหวาน หมูที่ 3-4

ตามคำสั่งองค์การบริห

Read more

ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างที่แปรงฟันเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโพธิ์เก้าต้น หมู่ที่ 8

ตามคำสั่งองค์การบริห

Read more

ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคลองจีน หมู่ที่11

ตามคำสั่งองค์การบริห

Read more

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2561

ด้วยงานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้ดำเนินการจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ประจำเดือนมิถุนายน 2561 เสร็จเรียบร้อย

Read more