ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการเสริมผิวจราจรลูกรัง สายคันคลอง 2 ขวา 1 ขวา 21 ขวา ฝั่งซ้าย หมู่ที่ 9,13 ตำบลโพธิ์เก้าต้น

ตามคำสั่งองค์การบริห

Read more

ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านนางสมนึก น้อยเหน่ หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์เก้าต้น

ตามคำสั่งองค์การบริห

Read more

ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยข้างวัดสำราญ หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์เก้าต้น

ตามคำสั่งองค์การบริห

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 8 สายรอบหนองฟ้าลงมัน

ตามที่องค์การบริหารส

Read more