รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

Read More
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

Read More
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562

ผลการประเมินความพึงพ

Read More
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561  ประชาชนท่านใดมีข้อสงสัยหรือมีข้อเสนอแนะ สามารถแจ้งให้ทางอบต.โพธิ์เก้าต้น ทราบ เพื่อได้พิจารณาวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตอบสนองความต้องการในระยะต่อไป รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยนี้

Read More
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี

รายงานสรุปผลการร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นได้จัดทำสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2561  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้

Read More
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี

รายงานจำนวนผู้มารับบริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ขอรายงานจำนวนผู้มารับบริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

Read More
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี

ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ ปีงบประมาณ2561 ครั้งที่ 1 (เดือนตุลาคม 2560-มีนาคม 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) ประชาชนท่านใดมีข้อสงสัยหรือมีข้อเสนอแนะ สามารถแจ้งให้ทางอบต.โพธิ์เก้าต้น ทราย เพื่อได้พิจารณาวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตอบสนองความต้องการในระยะต่อไป รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยนี้

Read More