รายงานผลการยื่นเอกสารเสนอราคาโครงการลงหินคลุกเสริมผิวจราจร ถนนสายการเกษตร สายที่ 2 สายที่ 3 สายที่ 5 หมู่ที่ 5

รายงานผลการยื่นเอกสารเสนอราคาโครงการลงหินคลุกเสริมผิวจราจร ถนนสายการเกษตร สายที่ 2 สายที่ 3 สายที่ 5 หมู่ที่ 5 จำนวน ทั้งสิ้น 2 ราย

Read more

รายงานผลการยื่นเอกสารเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัล์ติกคอนกรีตบริเวณคลองยายศรี หมู่ที่ 7

ตามที่อบต.โพธิ์เก้าต

Read more

รายงานผลการยื่นเอกสารเสนอราคาโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณทางเข้าคลองตะเคียนถึงกำแพงวัดโพธิ์เทพประสิทธิ์ หมู่ที่ 9

ตามที่อบต.โพธิ์เก้าต

Read more

รายงานผลการยื่นเอกสารเสนอราคาโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย รพ.สต.โพธิ์เก้าต้น เชื่อมต่อสายเดิม หมู่ที่ 11

ตามที่อบต.โพธิ์เก้าต

Read more

รายงานผลการยื่นเอกสารเสนอราคาโครงการวางท่อระบายน้ำจากคลองตาปานถึงคลองตาปิ่น หมู่ที่ 10

ตามที่อบต.โพธิ์เก้าต

Read more

รายงานผลการยื่นเอกสารเสนอราคาโครงการวางท่อระบายน้ำต่อจากท่อระบายน้ำเดิมถึงวัดโพธิ์เทพประสิทธิ์ หมู่ที่ 8

ตามที่อบต.โพธิ์เก้าต

Read more

รายงานผลการยื่นเอกสารเสนอราคาโครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกคันคลอง 21 ขวา ฝั่งซ้าย-คลองมะขามเทศ หมู่ที่ 6

ตามที่อบต.โพธิ์เก้าต

Read more

รายงานผลการยื่นเอกสารเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันคลอง 2 ขวา 1 ขวา 21 ขวา ฝั่งซ้าย หมู่ที่ 13

ตามที่อบต.โพธิ์เก้าต

Read more

รายงานผลการยื่นเอกสารเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7

ตามที่อบต.โพธิ์เก้าต

Read more