แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณพ.ศ 2566

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณพ.ศ 2566

Read more

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณพ.ศ 2565

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณพ.ศ 2565

Read more

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณพ.ศ 2564

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณพ.ศ 2564

Read more

ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น (พ.ศ.2561-2564)

องค์การบริหารส่วนตำบ

Read more