วันศุกร์, กันยายน 22, 2023
featuredกิจกรรมอบต

พิธีมอบเงินมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันนี้ (24 กันยายน 2561) เวลา 09.00น. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เดินทางมาเป็นประธานในพิธีมอบเงินมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้กับครอบครัวนางเอมอร ทัดศรี ราษฎรในพื้นที่ตำบลโพธิ์เก้าต้น ณ บ้านเลขที่ 81/1 หมู่ 10 ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมือง จังำวัดลพบุรี จำนวน 36,000 บาท หลังเกิดอัคคีภัยเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 ทำให้ได้รับความเสียหายทั้งหลัง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 กรณีไฟไหม้บ้านเรือน 1 หลัง ถือว่าไม่เป็นภัยพิบัติ เนื่องจากไม่กระทบกับคนหมู่มาก สามารถป้องกันได้และไม่กระทบระบบนิเวศน์ จึงไม่สามารถใช้เงินทดรองราชการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติได้

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดลพบุรี จึงได้พิจารณาให้การช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ครอบครัวผู้ประสบภัย ตามหลักเกณฑ์การพิจรณาการจ่ายเงินสำรอง ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจ และบรรเทาความเดือดร้อนแก่บุคคลในครอบครัวต่อไป โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้กำลังใจมอบเงินช่วยเหลือและสิ่งของ อาทิ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลโพธิ์เก้าต้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์เก้าต้น กรมรบพิเศษที่ 2 ชมรมปอเต็กตึ้งลพบุรี ชมรมเครื่องเสียงสายโชว์ ชมรมมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ลพบุรี