โครงการ “พยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี”

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น นำโดยนายบุญไทย พุทธา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.โพธิ์เก้าต้น ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลและประชาชน ตำบลโพธิ์เก้าต้น ร่วมกันปลูกต้นพยุง ภายใต้โครงการ “พยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี” บริเวณ วัดบัว เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ความร่มรื่นและสวยงาม เนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในฐานะที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ต่อพสกนิกรชาวไทย ทั้งด้านการเกษตร การชลประทาน การบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้