featuredกิจกรรมอบต

“ผู้ว่าพาแต่งไทย หิ้วปิ่นโตทำบุญ เกื้อกูลพระพุทธศาสนา รักษาสิ่งแวดล้อม”

วันนี้(13 มีนาคม 2562)เวลา 07.00น. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายอำเภอเมืองลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี นิสิต ปัญญา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาอบต.โพธิ์เก้าต้น ข้าราชการพนักงานส่วนตำบล และประชาชน ร่วมกันหิ้วปิ่นโตอาหารคาวหวานแทนการใช้ถุงพลาสติก มาทำบุญตักบาตร ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ และปล่อยพันธุ์ปลาสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ภายใต้โครงการ“ผู้ว่าพาแต่งไทย หิ้วปิ่นโตทำบุญ เกื้อกูลพระพุทธศาสนา รักษาสิ่งแวดล้อม”  ณ วัดโคกหม้อ ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี