โครงการอบรมส่งเสริมการสืบสานวัฒนธรรมไทย(กิจกรรมสืบสานสำรับอาหารไทยโบราณ)

เมื่อวันอังคารที่ 13 มีนาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้ดำเนินการจัดทำโครงการอบรมส่งเสริมการสืบสานวัฒนธรรมไทย (กิจกรรมสืบสานสำรับอาหารไทยโบราณ ) สาธิตการทำแกงขี้เหล็ก แกงเลียง ผัดหมี่แดง ว่าที่ร้อยตรีนิสิต ปัญญา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานและถ่ายทอดความรู้ในการปรุงอาหารไทยโบราณให้เป็นที่รู้จักสามารถนำไปปรุงอาหารในครัวเรือนได้ และยังเสริมความรู้สรรพคุณของสมุนไพรไทยที่นำมาใช้ในการประกอบอาหาร จากปราชญ์ชาวบ้าน นางอนงค์ ตู้ทอง วิทยากร ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้ารับการอบรมเป็นอย่างดี