วันท้องถิ่นไทย 2562

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 07.00น. ว่าที่ร้อยตรีนิสิต ปัญญา พร้อมด้วยสมาชิกสภาอบต.โพธิ์เก้าต้นและข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะต่อพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ซึ่งตั้งประดิษฐานอยู่ ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดลพบุรี มีนายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธี หลังจากนั้นได้ร่วมโครงการ วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น โดยภายในโครงการมีการจัดนิทรรศการ แสดงถึงประวัติและความสำคัญในวันท้องถิ่นไทย มีการทำกิจกรรมปลูกต้นไม้ และปรับปรุงทัศนียภาพบริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ได้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้มีการจัดตั้งสุขาภิบาลหัวเมืองแห่งแรก ณ ตำบลท่าฉลอม อันเป็นต้นกำเนิดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบต่างๆในปัจจุบัน นอกจากนั้น ยังคงประกอบพระราชกรณียกิจอันใหญ่หลวงนานัปการ เพื่อสร้างความมั่นคง มั่งคั่งและสร้างความร่มเย็นเป็นสุขแก่อาณาประชาราษฎร์และประเทศชาติ