โครงการรักษ์ทาง-รักษ์ถิ่น “จิตอาสา กิจกรรมถนนปลอดภัยและไร้หลุมบ่อ”

ว่าที่ร้อยตรีนิสิต ปัญญา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรักษ์ทาง – รักษ์ถิ่น “จิตอาสา กิจกรรมถนนปลอดภัยและไร้หลุมบ่อ” สาย ลบ.4003 แยกทล.3027 – วัดพรหมมาสตร์ ตำบลโพธิ์เก้าต้น เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30น. ที่โดมองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น และ แขวงทางหลวงชนบทลพบุรี โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล ประชาชนจิตอาสาตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาด เก็บขยะ ร่วมปะซ่อมถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ ถนนที่มีความชำรุดเสียหาย เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึก ความสามัคคีให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ มีส่วนร่วมในเรื่องการดูแล และบำรุงรักษาทางให้อยู่ในสภาพดี เพื่อให้ถนน มีความสวยงาม สะดวก สามารถใช้งานได้ทุกฤดูกาล