แหล่งท่องเที่ยวประจำตำบลโพธิ์เก้าต้น “พิพิธภัณฑ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัดโคกหม้อ”

พิพิธภัณฑ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัดโคกหม้อ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 9 ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี พิพิธภัณฑ์วัดโคกหม้อเป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าของผู้ที่สนใจทั่วไป เป็นสถานที่จัดแสดงโบราณวัตถุหาดูได้ยาก มีการจัดเรียงจัดเก็บรวบรวมเป็นหมวดหมู่ เช่น พระพุทธรูปสมัยต่างๆ ที่มีความเป็นศิลปะไทย จีน และตะวันตก  เครื่องปั้นดินเผา เครื่องเคลือบ เครื่องทองเหลือง เต่ากลายเป็นหิน  รูปปั้นไม้สักแกะสลัก เงินตราหลายยุคสมัย เช่น  เงินพดด้วง เฟื้อง ธนบัตรหายาก แม้กระทั่งคัมภีร์ใบลาน เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีสิ่งที่น่าสนใจอีกมากมายในวัดโคกหม้อ    การเยี่ยมชมติดต่อล่วงหน้า  โทร. 036-656737