ขนมบ้าบิ้นมะพร้าวอ่อน

กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านโพธิ์เก้าต้น

 71 หมู่ 9 บ้านโพธิ์ผีให้ ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000

ติดต่อ : คุณเทพี สุวรรณพลา

โทร :  08 6365 6567, 08 7096 8550

%d bloggers like this: