ขนมเปี๊ยะตุลาการ

การจัดการ

เริ่มจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2524 มาจากการจัดทำกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร มีสมาชิกรวมทั้งสิ้น 35 คน

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโพธิ์เก้าต้น

ติดต่อ : คุณสมบูรณ์ วัฒนจันทร์

โทร :  089 0744528, 036 656969

เอกสารแนบ