OTOP ผลิตภัณฑ์ตำบล

ผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านหมู่ 9

กลุ่มแม่บ้านหมู่ที่ 9 ตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้นำเอาเศษวัสดุทางการเกษตร มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน อาทิ ตะกร้าสาน ดอกไม้จันทร์ ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ เป็นต้น ผู้สนใจสามารติดต่อได้ที่ คุณสมร ไสวพิมพ์ทอง ประธานกลุ่ม โทร. 089-4121545

 

 

เอกสารแนบ