โครงการ “พยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี”

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น นำโดยนายบุญไทย พุทธา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.โพธิ์เก้าต้น ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลและประชาชน ตำบลโพธิ์เก้าต้น ร่วมกันปลูกต้นพยุง ภายใต้โครงการ “พยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี”

Read more