วันศุกร์, กันยายน 22, 2023

เลือกตั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญประชาชนในพื้นที่ต.โพธิ์เก้าต้น ไปใช้สิทธิการเลือกตั้ง ปี 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ขอเชิญประชาชนในพื้นที่ต.โพธิ์เก้าต้น ไปใช้สิทธิการเลือกตั้ง ปี 2562 ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 เวลา 08.00-17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่จัดไว้

Read More