ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คำแนะนำการร้องเรียน : การป้อนข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ-สกุล เลขประจำตัวประชาชน ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล (E-mail) ของผู้ร้อง เพื่อประโยชน์ในการติดต่อกลับเพื่อยืนยันการกล่าวหาร้องเรียน ขอทราบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมให้ชัดเจนสามารถดำเนินการต่อไปได้ หรือเพื่อรายงานผลให้ท่านทราบ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับอย่างที่สุด

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
ใส่เฉพาะตัวเลข 13 หลัก เช่น 1234567891234
ใส่เรื่องที่ต้องการร้องเรียน เช่น การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ
กรุณาใส่รายละเอียดการร้องเรียน เช่น ชื่อนามสกุลผู้ถูกกล่าวหา ตำแหน่ง หน่วยงาน สังกัด พร้อมรายละเอียดเรื่องที่ต้องการร้องเรียน