โครงการอบรมบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ.2567 (Big Cleaning Day 2567)

กิจกรรมหน่วยงาน

วันนี้ (24 มกราคม 2567) องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น นำโดยนางสาวยุภา ผลเกตุ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ว่าที่ร้อยตรีนิสิต ปัญญา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น พนักงานส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ภายใต้โครงการอบรมบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ.2567 ณ บริเวณถนนสายในวัดร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์เก้าต้น