โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2567

เนื่องจากวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อรณรงค์ปลูกจิตสำนึก และสร้างกระแสต่อต้านยาเสพติดแก่ประชาชนภายในตำบลโพธิอ่านต่อ…

ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งระบบกระจายเสียงผ่านเครือข่ายไร้สายพื้นที่ตำบลโพธิ์เก้าต้น

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งระบบกระจายเสียงผ่านเครือข่ายไร้สายพื้นที่ตำบลโพธิ์เก้าต้อ่านต่อ…

รับสมัครบุคคลเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ตำแหน่ง ประธานกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น

ประกาศรับสมัครประธานคณะกรรมการมาตรฐานจรดาวน์โหลด
อ่านต่อ…

รับสมัครบุคคลเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ตำแหน่ง กรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น

ประกาศรับสมัครกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประดาวน์โหลด
อ่านต่อ…

พิพิธภัณฑ์วัดโคกหม้อ

วัดโคกหม้อ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 9 ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี แต่เดิมเป็นวัดร้างสันนิษฐานว่าเป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัยพรอ่านต่อ…