ประกาศ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (Announcement: policy of not accepting neither gifts nor profits from performing duties (No Gift Policy) Fiscal year 2024)

ข่าวประชาสัมพันธ์ นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

เอกสารแนบ